Deze website gebruikt Cookies om te kunnen functioneren.
Privacy statement

Privacy verklaring
conform AVG wetgeving

PRof Publiciteit en Valkenet Media respecteren de privacy van de bezoekers aan de website Carrosserieportaal.nl.. In verband met de transparantie omtrent de privacygevoelige gegevens hebben wij een beleid ontwikkeld voor de bescherming van de persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Verantwoordelijkheid
PRof Publiciteit en Valkenet Media zijn als exploitant verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens op Carrosserieportaal.

Bescherming
PRof Publiciteit en Valkenet Media zijn volgens artikel 13 Wbp verplicht passende maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Wij doen er dan ook alles aan om deze gegevens te beschermen tegen kwaadwilligen van buitenaf.

Cookies
Alleen met toestemming van de bezoekers van Carrosserie Portaal worden cookies gebruikt voor een correcte werking van de website en algemene, niet persoonlijke statistieken.

Welke persoonsgebonden gegevens?
Bezoekers kunnen op vrijwillige basis hun contactgegevens opgeven via een speciale button op de websites voor het periodiek ontvangen van de nieuwsbrief van de bewuste website. Hierbij dienen zij uitsluitend hun emailadres op te geven. De email adressen worden uitsluitend gebruikt voor het periodiek verzenden van deze nieuwsbrief. Uw email adres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt dan het versturen van de nieuwsbrief waarvoor de bezoeker zich inschrijft,

Bewaren en bewaartermijn
De persoonsgegevens worden in overeenstemming met artikel 8 van de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze bewaard en verwerkt. Deze worden miet gebruikt voor commerciële en/of politieke doeleinden. De persoonsgegevens die met toestemming zijn gegeven voor de verzending van de nieuwsbrief blijven uitsluitend bewaard voor het versturen van de nieuwsbrief Personen kunnen zelf aangeven wanneer zij de nieuwsbrief niet langer willen ontvangen; de gegevens worden dan direct vernietigd.

Inzage persoonsgegevens
Personen die hun email adres hebben doorgegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp).

Poll

De toenemende ketenvorming laat zien dat de Belgische carrosseriemarkt professionaliseert.

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.