Deze website gebruikt Cookies om te kunnen functioneren.
Nieuws

Traxio is gematigd positief over het Vlaamse regeerakkoord dat vorige week is opgeleverd. Hierin vormt mobiliteit een belangrijk thema.
 
Vergroening
Traxio zegt zich te kunnen vinden in dit regeerakkoord, maar vraagt met aandrang dat de Vlaamse Regering de sector betrekt in het uitwerken ervan: “Schokeffecten voor de sector naar aanleiding van wijzigingen in de autofiscaliteit moeten te allen worden vermeden.”
De nadruk ligt op de vergroening van het wagenpark en de verhoging van de investeringen in mobiliteit. Personenwagens en bedrijfswagens zullen versneld vergroenen. Vanaf 2025 wordt er enkel emissievrij in de stadkernen gereden. De Vlaamse Overheid zal de CO2-emissies van dienstvoertuigen met 40% verminderen tegen 2030. De (semi) publieke laad- en tankinfrastructuur zal gericht worden uitgebreid en vanaf 2025 moet belevering van goederen in de Vlaamse stadskernen emissieloos gebeuren.
 
Extra investeren
De Vlaamse Regering zal de komende 5 jaar zo'n 1,65 miljard euro extra investeren in mobiliteit (alsook in onderwijs en ziekenhuizen). Peilers zijn openbaar vervoer en fietspaden. Het openbaar vervoer wordt groener en efficiënter en de investering in fietspaden zal verdubbelen. Verder wordt duurzaamheid op de snelwegen belangrijker, vooral voor de Vlaamse Rand, Antwerpen en Gent.
 
 
Laat commentaar achter

Alle velden met een * zijn verplicht

Poll

De toenemende ketenvorming laat zien dat de Belgische carrosseriemarkt professionaliseert.

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.